Conturi statutare anti-îmbătrânire elvețiene.

Conturi statutare anti-îmbătrânire elvețiene

Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorilor şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Conturi statutare anti-îmbătrânire elvețiene

Fiind în schimbare rapidă, lumea în care trăim plasează o mare parte a populaţiei în medii de muncă noi, solicitante, ceea ce reclamă noi abilităţi şi atitudini. În multe ţări europene, predarea se orientează spre pregătirea indivizilor pentru ca aceştia să devină persoane care învaţă pe tot parcursul vieţii, echipându-i cu abilităţi de învăţare încă din învăţământul primar. În unele state membre ale Uniunii Europene, sistemul de învăţământ este mai avansat Conturi statutare anti-îmbătrânire elvețiene privinţa implementării unui stil de predare atractiv şi a sprijinirii dezvoltării abilităţilor de învăţare, inclusiv în cazul educaţiei adulţilor, în timp ce în alte state membre sistemul de învăţământ este prea puţin pregătit pentru o astfel de abordare.

Conturi statutare anti-îmbătrânire elvețiene

Parteneriatul proiectului Create-Motivate-Learn urmăreşte să identifice factorii cheie care motivează participarea susţinută Conturi statutare anti-îmbătrânire elvețiene procese Conturi statutare anti-îmbătrânire elvețiene învăţare pe tot parcursul vieţii a unor categorii diverse de adulţi, inclusiv adulţi cu nevoi speciale şi adulţi aparţinând unor grupuri dezavantajate.

Prezenta colecţie de bune practici în domeniul metodologiilor de formare şi a tehnicilor de învăţare în educaţia adulţilor este produsul final al unui demers investigativ în ceea ce priveşte practicile de formare, demers implementat în cadrul proiectului CreMoLe.

Studiul a vizat colectarea unor bune practici în educaţia adulţilor din nouă ţări europene: Austria, Germania, Italia, Letonia, Lituania, România, Conturi statutare anti-îmbătrânire elvețiene, Spania şi Elveţia, prin analiza unor cursuri de formare ofertate de diferiţi furnizori pentru o diversitate de grupuri de beneficiari: cadre didactice, persoane cu dificultăţi de relaţionare, experţi bancari, migranţi adulţi, tineri interesaţi de admiterea în învăţământul superior, personal senior din administraţia publică, tinere rome fără loc de muncă, formatori în educaţia formală şi non-formală a adulţilor, muncitori şi manageri care lucrează cu persoane cu dizabilităţi, şomeri şi persoane în căutare de loc de muncă, membri ai unor familii de deportaţi, asistenţi sociali, părinţi etc.

Am studiat un număr total de 40 de program de formare şi în urma unei analize atente şi a evaluării comparative a acestora am selectat 16 programe pe care Conturi statutare anti-îmbătrânire elvețiene oferim cititorilor noştri ca exemple de practici de formare foarte eficiente pe care considerăm că merită să le promovăm.

Adauga comentariul tau

Cu toate că acoperă o diversitate mare de practici de formare, cazurile prezentate au următoarele caracteristici comune: toate conţin elemente care vizează motivarea adulţilor pentru învăţare; toate conţin aspecte inovatoare; toate au o orientare clară spre aspecte practice; toate sunt trasferabile; toate încurajează implicarea adulţilor în procese de învăţare pe tot parcursul vieţii; toate vizează transferul controlului asupra învăţării spre adulţi empowerment ; toate sunt sustenabile.

Autorii nutresc speranţa că vor reuşi să ofere formatorilor din domeniul educaţiei adulţilor strategii de gândire critică şi creativă care pot fi aplicate într-o varietate de contexte. Colecţia de metodologii de formare şi tehnici de învăţare în educaţia adulţilor conţine descrierea metodologiei studiului care s-a realizat Capitolul 2precum cele16 practici de formare selectate, grupate pe ţări, prezentate cititorilor Conturi statutare anti-îmbătrânire elvețiene forma unor studii de caz Capitolul 3.

Sperăm că această publicaţie va veni în sprijinul formatorilor şi furnizorilor de programe de formare pentru adulţi care doresc să ofere beneficiarilor lor experienţe calitativ superioare de învăţare pe tot parcursul vieţii.

Lucrarea de faţă include 16 bune practici identificate în cursul acestei anchete. Selecţia s-a realizat prin aplicarea unor criterii interne şi externe de evaluare. În primul rând, toţi partenerii au agreat o definiţie a educaţiei adulţilor, precum şi caracteristicile practicilor de formare pentru ca acestea să fie considerate bune practici.

Am recurs la definiţia educaţiei adulţilor oferită de către Comisia Europeană în documentul cadru al Politicilor de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii: Toate formele de învăţare în care adulţii se angajează după părăsirea educaţiei şi formării iniţiale, oricât de lung să fie procesul respectiv. Include învăţarea care urmăreşte scopuri personale, cetăţeneşti şi sociale, precum şi scopuri legate de locul de muncă; poate avea loc într-o varietate de medii în interiorul şi în afara sistemelor de educaţie şi formare.

Creează-Motivează-Învaţă (CreMoLe) - PDF Descargar libre

Comunicare din partea Comisiei Învăţarea adulţilor: niciodată nu e prea târziu să înveţi Practicile de formare au trebuit să conţină următoarele elemente pentru a fi considerate bune practici în domeniul educaţiei adulţilor: 1 elemente care îşi propun să motiveze adulţii care învaţă.

În fiecare dintre ţările partenere s-au identificat între 2 şi 6 astfel de programe de formare şi s-au realizat interviuri cu câte 5 formatorii şi cu câte formabili pentru a cunoaşte cât mai bine programul descris.

Regiunile de dezvoltare nu dispun de personalitate juridică şi nu sunt unităţi administrativ-teritoriale.

Elveţia, ca ţară ne-membră partener tacit a identificat doar o bună practică şi a realizat 2 interviuri cu formatori şi interviuri cu formabilii acestora.

Fiecare organizaţie parteneră a realizat o evaluare internă a bunelor practici identificate a se vedea Anexa 1.

(DOC) Strategia de securitate a UE | Nita Nelu - stillforstyle.ro

Fiecare organizaţie parteneră a evaluat bunele practici propuse de o altă organizaţie folosind aceleaşi criterii de evaluare. La nivel guvernamental, Ministerul pentru Educaţie, Artǎ si Culturǎ este principalul factor de decizie, dar sunt şi alte ministere care, de asemenea, iau decizii legate de probleme specifice educaţiei adulţilor.

Reţeaua de state federale conectează departamentele responsabile ale organelor administrative în guvernul federal. La nivel federal, educaţia adulţilor este gestionatǎ de către Consiliul pentru Educaţia Adulţilor din Austria KEBOcare include cele zece federaţii responsabile cu continuarea studiilor. Acestea funcţionează împreună cu alţi partenerii în sistemul comun de educaţie a adulţilor.

Întrebări și interpelări

Universitatea şi instituţii non-universitare de cercetare reprezintǎ o categorie suplimentară de furnizori de educaţie pentru adulţi. Peisajul austriac de educaţie a adulţilor este în dezvoltare continuă.

Evoluţiile în societate şi în priorităţile politice în ceea ce priveşte educaţia în cadrul UE şi Austria influenţa nu numai furnizarea, dar şi furnizorii.

Conturi statutare anti-îmbătrânire elvețiene

În Austria nu există nici o lege care stipulează că statul ar trebui să finanţeze învăţământul suplimentar al adulţilor, dar există dorinţa de a promova o astfel de lege în sprijinul educaţiei pentru adulţi. Modelul austriac de finanţare mixtă, inclusiv fondurile oferite de guvernul federal, statele federale, oraşe şi organisme publice, sponsori şi costurile acoperite din ce în ce mai mult de către beneficiarii de educaţie pentru adulţi, nu permite o estimare foarte clarǎ cu privire la totalul cheltuielilor financiare anuale pentru educaţia adulţilor şi pentru continuarea studiilor.

Există estimări care vehiculează o sumă totală de cel puţin 3 miliarde de euro pentru anul Participarea susţinută a adulţilor în procesele LLL Promovarea învăţǎrii continue a rezultat în creşterea interesului pentru continuarea studiilor în rândul populaţiei.

Încărcat de

Cererea tot mai mare este acoperitǎ prin ofertele mai mari şi mai diversificate ale furnizorilor de educaţie pentru adulţi. Educaţia la locul de muncă este consideratǎ ca fiind vitală pentru economie. Importanţa educaţiei generale continue pare să fie în scădere.

Conturi statutare anti-îmbătrânire elvețiene

Un detaliu important, dar nu surprinzător, este faptul că majoritatea beneficiarilor de formare continuă sunt oameni care deţin o diplomă şi care văd posibilităţi specifice pentru carierele lor profesionale, mai degrabă decât de persoane din grupuri mai puţin educate.

Chiar dacă participarea la programe de educaţie în permanentă stagnează, numărul de persoane în vârstă care sunt interesate de programe de educaţie generalǎ şi de persoane care solicită programe de educaţie legate de locul de muncă este în 1 A se vedea 10 11 creştere.

Informații document

De asemenea, este interesant faptul că furnizarea de programe de educaţie a adulţilor vizeazǎ în general persoane mai înstǎrite, în timp ce educaţia legatǎ de locul de muncă atrage persoane cărora angajatorii le solicitǎ absolvirea unui curs, sau care se înscriu din consideraţie pentru cariera lor a se vedea Lenzpagina 45 În general, cu cât nivelul Conturi statutare anti-îmbătrânire elvețiene educaţie al potenţialilor beneficiari este mai avansat, cu atât mai probabil este că ei vor participa la programe de educaţie continuă.

Legislaţia naţională Austria are o lege specifică privind educaţia adulţilor, dar politicile educative şi structura organizatorică a sistemului de educaţie a adulţilor sunt reglementate printr-o varietate de acte legislative. Toate aceste legi, precum şi legea federalǎ privind furnizarea de sprijin pentru educaţia adulţilor, nu conţin informaţii referitoare la participarea continuǎ a adulţilor în procesele de învǎţare permanentǎ. În conformitate cu Legea federală privind sprijinirea educaţiei adulţilor nr.

Propuneri legislative și proiecte de lege

Motivul derulǎrii acestui proiect-pilot a fost faptul că oferta de subiecte interculturale existentǎ atinge doar marginal subiectul limbǎ, ca o problemă între altele, şi pe de altă masca pt ten uscat facuta in casa, cursurile de limbă trateazǎ aspectul cultural doar tangenţial.

Scopul acestui curs este să se concentreze pe ambele subiecte menţionate, acesta fiind una dintre cele mai mari provocări pentru profesori. Obiectivul acestui curs, coordonat la nivel universitar, este de a sprijini profesorii în munca lor, oferindu-le posibilitatea de a trata aspectele legate de "limbă şi cultură", în profunzime şi de a gǎsi răspunsuri la întrebările lor, care apar în practică. Spre deosebire de cursurile actuale de perfecţionare pentru profesori, care se referă fie la limbǎ, fie la culturǎ, acest curs acoperă pentru prima dată ambele domenii în mod egal şi în corelaţie unele cu altele.

O caracteristică specifică a acestui curs este Conturi statutare anti-îmbătrânire elvețiene, dincolo de transferul de cunoştinţe pur şi simplu, oferǎ o sursǎ de reflecţie asupra experienţelor personale practice folosind descoperiri ştiinţifice, şi, de asemenea, solicită participanţilor să examineze mode teoretice folosind experienţele lor practice.

Natalia LAZAR, Lya BENJAMIN Joint Tipar 10 Octombrie FINAL | PDF

Cursanţii sunt chemaţi sǎ participe în calitate de experţi în domeniul lor de activitate, cǎrora li se oferǎ sprijin în vederea planificării şi desfǎşurǎrii sarcinilor lor de predare într-un mod mai satisfǎcǎtor. Acest lucru implică întotdeauna reflecţie critică asupra propriului rol, precum şi poziţionarea activităţii lor în societate şi o reflecţie generală asupra misiunii sociale a educaţiei. Cursul durează un an.

Informațiiimportante