Convenții anti-îmbătrânire

convenții anti-îmbătrânire

INFORMATII UTILE

Tudor Vladimirescu nr. Brasov, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.

convenții anti-îmbătrânire

Vanzatorul declara ca a fost informat asupra convenții anti-îmbătrânire sale de a prezenta garantii contractuale, legate in special de securitatea, modalitatile de prelucrare si de transfer al oricaror date cu caracter personal. Partile au convenit incheierea prezentei Conventii, parte integranta din contractul de vanzare-cumparare, prin care se stabilesc urmatoarele: Articolul 1.

Articolul 2 — Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii 2. In baza Contractului, datele cu caracter personal ce fac obiectul prelucrarii sunt urmatoarele: Date personale: nume si prenume, adresa, telefon.

Termeni și condiții de utilizare

Date cu caracter special: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate. In masura in care, in baza Contractului, se vor adauga categorii de date, partile vor incheia un act aditional, care va contine noile tipuri de date prelucrate. Articolul 3 — Durata prelucrarii. Localizarea fizica a datelor 3. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe intreaga perioada de timp cat Contractul incheiat intre parti va fi in vigoare, cu indeplinirea prevederilor aferente Capitolul II, Art.

Datele cu caracter personal trebuie pastrate convenții anti-îmbătrânire forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica convenții anti-îmbătrânire istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu Art.

Vanzatorul proceseaza datele cu caracter personal mentionate la Articolul 2, in urmatorul punct de lucru fizic: sediul Harman, str.

Dieta anti imbatranire - Sfaturi de la specialisti

Articolul 4 — Natura si scopul prelucrarii 4. Vanzatorul va prelucra datele cu caracter personal, avand temei legal, contractual sau pe baza de consimtamant. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de prestarea de catre Vanzator a serviciilor aferente obiectului Contractului. Articolul 5 — Categoriile de persoane vizate.

ŞTIRILE ZILEI

Dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal 5. Categoriile de persoane vizate sunt urmatoarele: destinatarii desemnati de Beneficiar si persoanele din cadrul Beneficiarului care au calitatea de destinatari ai unor expedieri trimise de terte persoane. Beneficiarul este si va ramane proprietarul datelor cu caracter personal ce fac obiectul prezentei Conventii.

Articolul 6 — Drepturile si obligatiile Vanzatorului, in calitatea convenții anti-îmbătrânire de Operator 6. Articolul 7 — Drepturile si obligatiile Beneficiarului 7. Drepturile si obligatiile Beneficiarului sunt urmatoarele: Dintre cele doua Parti, Beneficiarul este unicul proprietar al Datelor cu caracter personal furnizate de Beneficiar Operatorului sau colectate de catre Operator in numele Beneficiarului, iar Beneficiarul are dreptul de a stabili modul de Prelucrare a Datelor cu caracter personal de catre Prestator.

Cum să câștigi expunere media cu ajutorul acțiunilor de tip PR stunt?

Prelucrarea Datelor cu caracter personal va fi efectuata cu respectarea termenilor si conditiilor mentionate in instructiunile Convenții anti-îmbătrânire astfel cum acestea pot fi modificate periodiccare vor include cel putin urmatoarele informatii: obiectul prelucrarii, durata prelucrarii, natura si scopul prelucrarii, tipul de date cu caracter personal, categoriile de persoane vizate, obligatiile si convenții anti-îmbătrânire Beneficiarului.

In lipsa acestor instructiuni, Vanzatorul va efectua prelucrarea datelor persoale convenții anti-îmbătrânire standardelor si politicilor sale interne, aplicabile pentru clientii sai.

Beneficiarul are obligatia sa se asigure ca exista un temei legal pentru procesarea datelor cu caracter personal, acoperit de prezenta Conventie; Beneficiarul are obligatia sa informeze Vanzatorul cu privire la orice date cu caracter personal eronate, rectificate, actualizate sau sterse cu privire la procesarea lor de catre Vanzator la adresa [email protected] ; Beneficiarul are obligatia sa asigure toate instructiunile documentate cu privire la procesarea datelor cu caracter personal ale Operatorului; Beneficiarul va avea dreptul de a inspecta, in baza unei notificari rezonabile si in timpul programului normal de lucru, procesele si practicile de lucru ale Vanzatorului care implica Prelucrarea Datelor cu caracter personal pentru asigurarea Serviciilor furnizate pentru si in numele Beneficiarului.

convenții anti-îmbătrânire

Articolul 8 — Raportarea incalcarii securitatii datelor cu caracter personal 8. Vanzatorul se obliga sa notifice Beneficiarul orice violare a convenții anti-îmbătrânire cu caracter personal, in termen de 24 douazeci si patru de ore de la data la care a luat la cunostinta de existenta convenții anti-îmbătrânire si sa transmita Beneficiarului un formular pentru raportarea incalcarii, furnizand acestuia cat mai multe informatii despre incalcare a securitatii datelor cu caracter personal.

Vanzatorul garanteaza ca va informa Beneficiarul despre orice evolutii noi legate de incident si despre masurile pe care le ia in legatura cu acesta, consultand Beneficiarul, pentru a limita consecintele incidentului si pentru a preveni reaparitia acestuia. Fara a aduce atingere celor de mai sus, Vanzatorul este obligat sa mentina o lista a fiecarei incalcari a datelor cu caracter personal.

convenții anti-îmbătrânire

Lista va fi trimisa catre Beneficiar la prima solicitare a acestuia, in termen de 24 douazecisipatru de ore, in masura in care se refera la datele cu caracter personal prelucrate de catre Vanzator in numele Beneficiarului. Convenții anti-îmbătrânire acest sens, Vanzatorul convenții anti-îmbătrânire obliga ca listele trimise Beneficiarului sunt complete si corecte.

Scrie o recenzie

Articolul 9 — Raspunderea juridica 9. Pentru orice violare a datelor cu caracter personal si implicit a drepturilor persoanelor vizate care au avut ca urmare producerea unui prejudiciu acestora, cauzate de insuficienta masurilor tehnice de protectie adoptate de Vanzator sau produse ca urmare a nerespectarii obligatiilor convenții anti-îmbătrânire prin prezenta Conventie, Vanzatorul se va obliga la plata integrala a despagubirilor pentru prejudiciul direct suferit si dovedit.

Articolul 10 — Interpretarea convenții anti-îmbătrânire si a termenilor prezentei Conventii. Clauzele standard Toate clauzele prezentei Conventii se vor interpreta in spiritul si conform definitiilor mentionate la Art.

Clauzele standard ce urmeaza a fi emise in aplicarea Regulamentului de catre Comisia Europeana si, dupa caz, de autoritatea de supraveghere competenta, devin parte integranta a prezentei Conventii, fiecare Parte avand obligatia de a lua la cunostinta aceste prevederi, inclusiv cu referire la modificarile ulterioare. Articolul 11 — Autoritatea de Supraveghere Partile agreeaza ca autoritatea de supraveghere convenita este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Articolul 12 — Alte prevederi Raportarea oricarui incident de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal se realizeaza pe adresa de email [email protected] sau pe adresa sediului social al Vanzatorului, mentionata in Conventie. Herbacom ofera peste de suplimente naturale romanesti si straine de inalta calitate la preturi competitive. Misiunea noastra este de a contribui la mentinerea optima a starii de sanatate a clientilor nostri prin furnizarea unei game cat mai variate medicament anti-îmbătrânire fda moph convenții anti-îmbătrânire naturali si produse conexe la preturi avantajoase.

convenții anti-îmbătrânire

Informațiiimportante