Rapoartele consumatorilor împotriva îmbătrânirii,

rapoartele consumatorilor împotriva îmbătrânirii

Abilitatea de a permite o creștere a numărului de utilizatori simultan.

rapoartele consumatorilor împotriva îmbătrânirii supliment coq10 anti-imbatranire

This process has led to an increase in the number of programmes at national level. Acest proces a condus la o creștere a numărului de programe la nivel național. The restructuring plan does not rely on external factors which NEC can pursue but not entirely control, such as finding additional sponsors or an increase in the number of spectators. Planul de restructurare nu se bazează pe factori externi pe care NEC îi poate urmări, însă nu și controla în totalitate, cum ar fi identificarea de sponsori suplimentari sau creșterea numărului de spectatori.

an increase in the number - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

In Dublin, an increase in the number of buses required for PSO services led to the requirement for more garage capacity.

În Dublin, creșterea numărului de autobuze necesare pentru furnizarea serviciilor care constituie OSP a condus la nevoia de mărire a capacității rapoartele consumatorilor împotriva îmbătrânirii.

The ageing of Europe's population is linked to an increase in the number of people who fall victim to age-related diseases. Îmbătrânirea populaţiei Europei are legătură cu o creştere a numărului de persoane care cad victimă bolilor legate de vârstă. Injection of Flebogammadif results in an increase in the number of platelets, and an improvement in your condition.

Injecţia de Flebogammadif determină o creştere a numărului de trombocite şi o ameliorare a bolii dumneavoastră.

rapoartele consumatorilor împotriva îmbătrânirii creme anti-îmbătrânire pentru piele de top

After booster vaccination, there was an increase in the number of infants with protective levels of antibodies against the active substances. După vaccinarea de rapel, s- a înregistrat o creştere a numărului de copii cu niveluri de protecţie de anticorpi împotriva substanţelor rapoartele consumatorilor împotriva îmbătrânirii.

Amnesty International reports that in in Croatia there was an increase in the number of physical attacks and murders of journalists.

Rapoartele Amnesty International arată că în în Croația a avut loc o creștere a numărului de atacuri fizice și al asasinatelor îndreptate împotriva ziariștilor.

Demographic changes, like an increase in the number of one-person households, also affect the amount of waste we generate e. Schimbările demografice, precum creşterea numărului de gospodării alcătuite dintr-o singură persoană, afectează, de asemenea, cantitatea de deşeuri pe care le generăm de exemplu, ambalarea produselor în pachete mai mici.

It is no secret that the gambling establishments are able to provide an increase in the number of visitors, among them many fans of gambling entertainment.

Nu este un secret faptul că unitățile rapoartele consumatorilor împotriva îmbătrânirii jocuri de noroc sunt capabile să asigure o creștere a numărului de vizitatori, printre care mulți fani ai divertismentului în domeniul jocurilor de noroc. The first quarter of also meant an increase in the number of days of rest leave, taken by employees.

Urmărește-ne pe

Primul trimestru din a insemnat si o crestere a numarului de zile de concediu de odihna luate de angajati. The Commission's original proposal would entail an increase in the number of animals used for experimental purposes: in some cases, the number of dogs could be multiplied fold. Propunerea inițială a Comisiei va atrage după sine o creștere a numărului de animale utilizate în scopuri experimentale; în anumite cazuri, numărul de câini ar putea crește de 20 de ori.

Rapoartele consumatorilor împotriva îmbătrânirii growing unemployment, there will be an increase in the number of people who may become victims of human trafficking or may be exploited for forced labour.

Odată cu creşterea şomajului, va exista o creştere a numărului de persoane care pot deveni victime ale traficului de persoane sau care pot fi exploatate pentru muncă forţată.

Moreover, disclosing relevant information on structured finance instruments is likely to reinforce the competition between credit rating agencies, because it could lead to an increase in the number of unsolicited credit ratings. De asemenea, publicarea de informații relevante privind instrumentele financiare structurate este susceptibilă de a intensifica concurența dintre agențiile de rating de credit, deoarece acest fapt ar putea duce la o creștere a numărului de ratinguri de credit nesolicitate.

At the same time, there has been an increase in the number of functions invested in the European Union.

În același timp, a existat o creștere a numărului de funcții investite în Uniunea Europeană. În special în ultimele luni, s-a înregistrat o creştere a numărului atacurilor, inclusiv atacuri directe asupra bisericilor în timpul oficierii slujbelor. One consequence of the implementation of the Internal Market is an increase in the number of potential consumers in the European Union.

Fond de ten anti-îmbătrânire Giordani Gold () | Oriflame Cosmetics

Una dintre consecinţele punerii în aplicare a pieţei interne constă în creşterea numărului de potenţiali consumatori din Uniunea Europeană. This in turn can lead to more pupils pursuing studies in these fields at higher levels and ultimately to an increase in the number of MST graduates.

În schimb, acest lucru ar putea conduce la situația în care mai mulți elevi continuă studiile în aceste domenii la niveluri superioare și în cele din urmă la o creștere a numărului de absolvenți în domeniul MST. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Rapoartele consumatorilor împotriva îmbătrânirii rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

rapoartele consumatorilor împotriva îmbătrânirii cele mai bune lotiuni anti-imbatranire

Informațiiimportante