Soluție anti-îmbătrânire juvacell

soluție anti-îmbătrânire juvacell

Între pricipii care au domnit în veacul al XVI-lea in Moldova şi Muntenia, sunt mulţi care pot deveni, pentru un motiv sau altul, eroi de roman istoric.

depigmentare cearcane

Când acest veac s-a născut, Moldova trăia ultimii ani ai lungii şi glorioasei domnii a lui Ştefan cel Mare ; când veacul apunea, în Muntenia pălea steaua lui Mihai Vitezul, care tocmai în acest an reuşise săunească, din mai pânăîn septembrie, cele trei tări române sub un singur sceptre. Între aceste domnii — reale borne ale istoriei majore a poporului roman — acel veac XVI înfăţişeazăiubitorului de istorie şi o seamăde alte domnii, mai lungi sau mai scurte, mai bogate sau mai sărace în evenimente politice şi militare, sau în realizări culturale, mai zbuciumate sau mai liniştite, încheiate paşnic sau tragic.

Au fost ani pe care i-au ilustrat principi energici, animaţi de programme ambiţioase şi care au lăsat urme adânci în arta şi cultura românească, precum, în Moldova, Petru Rareş- şi Alexandru lăpuşneanu —— Au fost alţii, purtaţi de idealuri neînţelese la vremea lor şi care au rămas în amintirea comunăca nişte personaje caudate, precum Despot Vodăa Moldovei — şi Petru Cercel în Muntenia — şi principi pe care îi putem privi într-o lumină foarte romantică, luptători pentru mâna unei domniţe, angajând în aceastăluptătot prestigiul coroanei, ca Bogdan al III-lea — şi Ştefan al IV-lea cel Tânăr — în Moldova, ori viteazul Radu de la Afumaţi —— în Muntenia.

Faţăde toti aceşti principi, pe care istoria îi soluție anti-îmbătrânire juvacell şi îi aşeazăîn primul plan al desfăşurării ei, Iancu Sasul — care a ocupat tronul Modovei doar trei ani, din toamna anului pânăîn toamna lui — înseamnăo domnie nu doar scurtă, ci şi zbuciumatăşi, mai ales, contestatăca nici o altăla vremea aceea.

Calendula - floare fără pretenții, care este o raritate pentru plantele ornamentale. Soiuri medicinale de calendula Există mai multe varietăți de calendule cu proprietăți fitoterapeutice care prezintă cel mai mare interes. Acestea includ următoarele soiuri: Toate aceste soiuri au fost create de crescătorii autohtoni și se caracterizează printr-un randament destul de ridicat. Cultivarea în aer liber a calendulei Variantele de cultivare, soiuri, calendarul însămânțării și plantarea răsadurilor în sol sunt determinate de condițiile și posibilitățile sitului.

Dacădomnia acestui personaj nu este o filăluminoasăde istorie, în schimb viaţa lui poate săfurnizeze material pentru un roman istoric. Istoria nu cunoaşte mai amănunţit împrejurările naşterii sale, dar istoricului îi este îngăduit săpresupunăcălegătura foarte probabil întâmplătoare al cărui rod a fost Iancu Sasul s-a înfiripat şi s-a consumat în una din campanile militare pe ser anti-imbatranire decoupage Petru Rareşle-a întreprins în Transilvania în prima sa domnie — Întreaga înfăţişare şi defăşurare a vieţii sale aratăcănaşterea lui trebuie aşezatăîn jurul anului Nu mai era un om foarte tânăr când a început săse zbatăpentru 4 a-şi pune în valoare ceeace el socotea a fi drepturile sale la coroana Moldovei.

Şi-a format aceste drepturi spre sfârşitul anilor 60, întâi la curtea imperialădin Viena, apoi la Istambul, la curtea sultanului şi ca alţi pretendenţi a fost trimis în aşteptare în insula Rodos; soţia pe care şi-a gasit-o între Paleologii de acolo, i-a dăruit doi băieţi şi patru fete. Domnia lui Iancu Sasul în Moldova n-a fost liniştităşi fericită, nici pentru el, nici pentru ţarăşi locuitorii ei. Religia sa, firea sa, obiceiurile sale, dar mai ales excesele şi necuviinţele sale l-au făcut odios în ochii moldovenilor.

N-a fost soluție anti-îmbătrânire juvacell, în imprejurările de atunci, sa se obţinăscoaterea lui din domnie. Refugiat în Polonia, a fost decapitat acolo, la Liov, din porunca unui vechi neprieten al său, devenit între timp rege al Poloniei, Ştefan Bathory.

Familia sa a avut, mai soluție anti-îmbătrânire juvacell, parte de alte aventuri. Domnul Gheorghe Gane s-a pasionat pentru istoria acestui personaj încăîn anii când trăia în România; de atunci încă, dateazădocumentarea pe care a realizat-o şi pe baza căreia şi-a scris romanul istoric despre Iancu Sasul. Ultimul reprezentant al unei familii care a dat mai multe nume de seama culturii româneşti, domnul Gane a adunat, din documentele şi studiile istorice pe care le-a consultat, informaţiile necesare pentru a ţese canavaua pe care săse poata broad povestea acestu personaj insolit şi neiubit, probabil, decât de ai săi.

Iancu Sasul şi fiul său Bogdan

O viaţăcare a însemnat o experienţăumana, soluție anti-îmbătrânire juvacell fi întotdeauna interesantă, dacănu prin altceva, măcar prin durerosul ei sesn uman. Cartea aceasta îi va asigura, poate, mai multă popularitate decât i-ar putea aduna scrierile unui istoric. Profesor doctor Ştefan S. Gorovei Uniuversitatea Al. În soluție anti-îmbătrânire juvacell dughianăa curelarului Jörg Weiss este mare soluție anti-îmbătrânire juvacell. Curelarul, un om mai în vârstă, stăîn atelierul său împreunăcu cele câteva calfe şi prelucreazăbucăţile de piele pentru diverse comenzi.

Afacerile îi mergeau bine. Ecaterina soţia sa şi Inge fiica lor, fug de colo pânăcolo foarte agitate; soseşte dintr-o călătorie lungăde la Constantinopole, Iancu, fiul Ecaterinei şi fratele după mamăa Ingei. Vecinii s-au adunat în faţa dughenii săpriveascăscena. Unii comenteazăevenimentul, iar alţii, mai ales femeile, pălăvrăgesc fel de fel de poveşti, cum căIancu nu ar fi fiul curelarului, ci al unui prinţdintr-o ţarăstrăină care se numeşte Moldova, care venind prin aceste meleaguri s-a îndrăgostit de frumoasa curelăreasă, iar ca fruct al dragostei lor a venit pe lume tânărul şi frumosul Iancu, Janke, cum îi zicea mumă-sa.

Jorg este furios la culme şi nici nu vrea săaudăde cele ce se petrec. A îmbătrânit, iar dupăo soluție anti-îmbătrânire juvacell muncă cinstită, în care timp a devenit chiar unul din conducătorii breslei curelarilor şi a tuturor acelora care prelucreazăpielea, acum la bătrâneţe zic, săajungăde râsul lumii?

Nu este mai puţin adevărat căla timpul său a bănuit ceva despre legăturile Ecaterinei, Kati cum o striga el, soluție anti-îmbătrânire juvacell prinţul Petru al Rareşoaei, Domnul ºării Moldovei, care de câte ori pleca în pribegie venea cu oşti şi prin aceste meleguri.

Nu rareori se întâmpla să-i cadăvreo tânărăşi frumoasăfatăîn braţe, care de fiecare datăse pomenea cu un pumn de galbeni, uneori mai mari, alteori mai mici, dupăcaz, dupăvoia prinţului, galbeni din aceia care circulau prin părţile Braşovului, unii turceşti, alţii veneţieni, ba chiar şi din acelea din ţara numită Franţia despre care se vorbesc multe lucruri frumoase.

Aşa şi cu Kati, tânărăcum era pe atunci, dar mai ales frumoasă, a fiole acid hialuronic pentru fata dracu de s-a întâlnit cu ea prinţul, întâmplător sau nu, asta nimeni nu ştie, fapt fiind căs-a întâlnit cu el şi nu odată, ci de foarte multe ori. Când s-a născut micuţul Ianke a fost chemat un preot de-al lor, fiindcădin cel care este în ţara Moldovei nu s-a găsit prin aceste melaguri, dar nu asta contează.

Faptul cel mai important era căpe ascuns, prinţul Petru al Rareşoaei a adus şi un om de i-a aplicat băiatului o pecete înroşităîn foc pe piciorul drept, pe pulpă, de a ţipat mititelul toatăziua de a crezutz sărmanul Jorg căa dat boala în el şi a chemat un medic, pe bătrânul Eronimus, acela ce tămăduieşte cu ştiinţa sa pe bolnavi, ba unii zic căa venit de departe, iar cei mai învăţaţi care ştiau multe pretindeau căa călătorit prin locurile prin care cu mult timp în urmăun anume Polo din Veneţia ar fi fost.

Ecaterina l-a gonit pe bătrân de fricăsănu vadăarsura de pe pulpa piciorului drept al băieţelului, căci pe atunci Soluție anti-îmbătrânire juvacell era convins căera fiul lui şi nici prin minte nu i-ar fi trecut săfie al frumosului prinţde dincolo de munţi.

Totuşi a aflat-o nu prea târziu; dealtfel 6 frumoasa Kati nu a putut săi-o ascundă, fiindcănu a avut cum săjustifice frumuşelele sume de galbeni de care dispunea, din care şi-a cumpărat o casă soluție anti-îmbătrânire juvacell.

Pânăîn cele din urmăcurelarul a aflat vrând nevrând adevărul, însă sumele de bani erau mai puternice decât orgoliul său de bărbat înşelat. Încetul cu încetul s-a aşezat iarăşi linişte peste casa şi prăvălia lor. Iancu a crescut, a fost la şcoală, cea săsească, unde a învăţat vreo cinci clase şi jumătate, atâta cât săpoată citi şi săfacăcâteva socoteli.

Dar prinţul nu mai veni zona anti-imbatranire aceste meleaguri, murind între timp, fărăsămai dea nici o veste şi astfel timpul trecu, ştergând multe din mintea acum al bătrânilor Weiss, pânăîntr-o zi când Iancu intrigat, o întrebăpe mumă-sa de semnul pe care îl are pe pulpa piciorului.

Marea i-a fost surprinderea când i se povesti căel de fapt nu este Weiss fiul curelarului din Braşov, ci în realitate este un prinţdin vechea familie a Muşatinilor din Moldova, nepotul, mai bine zis unul din mulţii nepoţi al marelui ªtefan, domnul Moldovei, cel căruia i se spunea Cel Sfânt, care a domnit cu vreo sutăde ani mai înainte, a cărui amintire este şi astăzi trează, cel care s-a luptat cu liftele păgâne ottomane.

crema anti-rid pentru piele tanara

Din ziua când aflăcine este nimeni nu s-a mai înţeles cu Iancu, mai ales bătrânul său tatăcare de ruşinea lumii cea mai bună cremă de ochi pentru riduri pus la bătaie toate talentele în a convinge pe femeia lui şi pe băiat sănu pomeneascănimica prin vecini ca sănu se facăfamilia de râs, mai ales căInge sora lui a ajuns la vârsta măritişului, prezentându-se un tânăr s-o cearăşi ce s-ar fi întâmplat dacăpretendentul ar afla căviitorul său cumnat este al altuia şi nu al curelarului.

Doamne, ce încurcătură. Pânăîn cele din urmăfamilia a fost nevoităsăaccepte rugăminţile curelarului, mai ales căIancu a luat o sumămare de bani pe care bătrânul i-a dat-o. Pentru un timp situaţia s-a aranjat fiindcăbăiatul a fost trimis la Viena la cunoscuţi unde săurmeze o şcoală de comercianţi, ţinutăde un celebru negustor de prin părţile locului.

Iancu învăţă multe acolo, având chiar fericita ocazie, împins de destin, săcunoscăun adevărat prinţ, pe Stefan Bathory care fu ţinut prizonier de către împăratul Maximilian, vizitându-l zile în şir, discutând şi punând cu el ţara la cale. Bathory îi destăinui că el este unul din pretendenţii la tronul Transilvaniei şi poate chiar la un tron regal. Aceastăveste l-a făcut pe Iancu săse simtăcum nu se poate mai bine. Era în fine reverge anti-imbatranire soluție anti-îmbătrânire juvacell cuiva care avea aceleaşi ţeluri ca ale lui.

Dealtfel din perioada cât a stat la Viena îi veni ideea săcearăscaunul pe care l-a avut tat-său şi pentru asta a căutat săintre cât mai mult sub pielea prinţului, dar curând şi-a dat seama că acesta nu avea bani suficienţi pentru a-l finanţa. Întorcându-se de la Viena îi venirăîn cap fel de fel de fluturi; vrea soluție anti-îmbătrânire juvacell să cearăscaunul lui Petru al Rareşoaiei tatăl său cel adevărat.

În orice caz bătrânului curelar îi surâdea perspectiva de a avea un fiu, chiar vitreg, rege, dar onoarea de familie era parcămai presus decât asta. Dar, pânăla urmă, la insistenţele lui Iancu acceptăsă-i dea şi ultimele economii pe care le făcu cu multătrudăîn ultimii ani ca să-şi asigure bătrâneţele şi l-a trimis la Constantinopole.

Însă, ca de cele mai 7 multe ori, socoteala de acasănu se potriveşte cu cea din târg, fiindcăInge a trăncănit vrute şi nevrute prin vecini şi prin cunoscuţi, în aşa fel căîn scurt timp mai toatălumea cunoştea straşnica tainăa familiei curelarului Weiss Jörg şi asta se împrăştie cu o repeziciune uimitoare.

Ba pânăîn cele din urmălumea vorbea fel de fel de poveşti, cum căIancu ar fi chiar fiul înpăratului şi multe altele. Dar, cu toate acestea începurăoamenii să-l respecte pe cel care ar putea fi tatăl unui rege, chiar vitreg tot era ceva, căci doar el l-a crescut ca pe propriul său fiu.

Miile de întrebări şi explicaţii pe care trebuia săle dea îl făceau pe bătrân ursuz şi morocănos, ca în cele din urmăsănu mai iasădin casă.

Stătea mai tot timpul în dughiana sa, trebeluind. La Constantinopole nu se petrecurăprea multe evenimente, deoarece acolo nu-l cunoştea nimeni pe Iancu, iar bani prea mulţi nu avea ca săse introducăîn cercurile înalte.

Se hotărâ deci săse întoarcă, parcurgând lungul drum cu fel de fel de mijloace de transport. Vestea reîntoarcerii fiului rătăcitor se împrăştie cu repeziciune. În casa Jörg era soluție anti-îmbătrânire juvacell mare, bătrânul aleargăde colo pânăcolo, fiind în acelaştimp şi fericit şi îngrijorat de ceeace îi va aduce fiul său, căci aşa îl considera. Călătoria la Constantinopole nu a durat decât câteva luni în care timp toate aproape se liniştiserăşi acuma soluție anti-îmbătrânire juvacell cătotul reîncepe de la capăt.

Trăsura cu care a venit Iancu de la căruţa care l-a transportat peste munţi se apropie de prăvălie. Femei şi copii aleargăîn urma ei ca să-l tratament pentru par deteriorat rege cum spuneau ei. El stăfoarte grav pe bancheta din spate; peste tot sunt aruncate lăzi mai mari şi mai mici, cu fel de fel de nimicuri, fleacuri aduse de prin bazarele Constantinolului.

Gulerul înalt de la manta îi acoperă aproape toată faţa, împiedicându-l săîntoarcăprea brusc capul. Are o ţinutămarţială, ţine capul sus şi soluție anti-îmbătrânire juvacell sinea lui se şi vede mare voevod suit pe tronul tatălui său.

Când micuţa trăsură coteşte pe străduţa îngustădin preajma Tâmpei, aproape nu mai poate înainta de mulţimea adunată.

Încă un pas

Din toate părţile se aud strigăte : - Der König ist gekommen. Pânăîn cele din urmămicuţa lui căsuţăeste pur şi simplu invadatăde vecini şi de rude. Jörg s-a închis în atelier, a expediat calfele şi bate cu furie cu ciocanul în bucăţile de piele de pe mese, fărănici o noimă, numai aşa ca săfacăzgomot, săparăcălucrează, în realitate nevrând săaudăurletele de afară; din când în când exclamăca pentru sine : ´´ Mein Gott, mein Gott. Ba mai mult decât atâta, s-a hotărât la un moment dat săvorbascănumai în limba ţării unde va fi prinţul domnitor, cum spunea el.

Tot gândind la cei pe care îi va revedea, mai ales la sora sa, trăsura 8 trece cu greu prin mulţimea care îl aclamăşi pe soluție anti-îmbătrânire juvacell ajunge gălăgios în faţa porţii înalte a căsuţei lor.

Ecaterina, mama, aleargăprima în întâmpinarea sa, urmatăde Inge şi multe femei pe care soluție anti-îmbătrânire juvacell le cunoştea. Unele plâng fărăa avea un motiv oarecare, altele râd, iar copiii ţipăatât de tare căzarva este mare. Vizitiul, un bărbat gras, murdar îmbrăcat în mantia lui lungă, cu mustăţi mari, se dăcu greu jos de pe capră, înjurând de mama focului pe nemţeşte şi pe ungureşte în acelaş timp şi se duce sădeschidăportiera micăa trăsurii.

Iancu aşteaptăasta, doar nu era demn pentru un om ca el săşi-o deschidăsingur. Mai întâi se sperie de lume, dar văzând-o pe mumă-sa, coboarăgrăbit căzându-i în braţe, cu ochii înlăcrămaţi. Apoi o îmbrăţişăpe Inge, mirându-se cănu-l vede pe Vati. Ceilalţi oameni aproape cănu-l târau în stradă, atât de violent îşi aratăbucuria căs-a întors der König. Pânăîn cele din urmăeste dus în casăşi încetul cu încetul lumea se împrăştie care încotro, mulţumităcăa asistat la venirea unui personaj de vază.

Ba unii spuneau chiar căodatăcând regele va veni în oraşcu armatămultăo să-i ţină minte pe cei care l-au primit cu bucurie şi atunci o săfie soluție anti-îmbătrânire juvacell de toate relele ce s- ar ivi cu ocazia unui război.

Ajuns în casăIancu se trânteşte pe fotoliul basculant extenuat; dupăce scoate un oftat adânc lăsând mâinile să-i atârne lângăcorp, se uităîn fine mai atent la cei din jur. În loc de răspuns este dus la uşa atelierului de unde se auzeau bătăi din ce în ce mai puternice şi pe bătrân înjurând de mama focului din când în când.

Iancu pufneşte în râs împreună cu ceilalţi şi bate puternic în uşe, ceeace avut drept efect ca bătăile săînceteze, dar atâta tot, uşa nu se deschide. Dupăo nouăbătaie mai abitir apare în fine bătrânul, cu şorţul lui de piele, în haine de lucru, cu ochelarii pe vârful nasului, privind pedeasupra. Când modificarea pliurilor nazolabiale vede fiul, sau cel puţin aşa îl considerăşi văzând căs-a făcut linişte, vine încet soluție anti-îmbătrânire juvacell faţa lui şi-l cuprinde în braţe.

Câteva soluție anti-îmbătrânire juvacell îi umezesc obrajii. Iancu, bărbat tânăr, puternic îl ridicăpe firavul bătrânel în sus, îl învârteşte odatăcu el şi depunându-l din nou îi spune : -´´ Na.

Fiindu-i ruşine de lume se întoarce în atelier începând săbocăneascădin nou. În prima zi Iancu nu a putut vorbi nimica cu mumă-sa, din cauza agitaţiei şi al oboselii care l-a cuprins. Inge fuge în permanenţăprin băutură anti-îmbătrânire irigare nazală unde are prietene, ca săpovesteascădespre fratele ei prinţul; doar în curând va fi sorăde prinţdomnitor şi asta nu este puţin lucru.

O săpoatăşi ea săse mărite cu un bărbat claude berda elvetia anti imbatranire neam mare şi cine ştie, chiar cu un prinţ.

Pe Iancu îl cam agaseazăaceastăexuberanţăa surorii sale, dar nu-i spune nimica ca sănu-i strice plăcerea. Curelarul s-a culcat devreme, iar a doua zi şi-a reluat activitatea ca şi 9 când nimica nu s-ar fi întâmplat. Singura Kati ardea de nerăbdare săafle ce a făcut fiul ei la Constantinopol; doar au dat tot ce au avut ca el săpoatăface cât de cât faţăîn oraşul unde nu poţi merge cu mâna goală, mai ales când urmăreşti un anume scop, acolo unde cei puternici se lasămituiţi fărăjenă.

Adrenalina pentru piele concentrate anti-imbatranire

Toatănoaptea n-a soluție anti-îmbătrânire juvacell din cauza asta, dar nu l-a deranjat, l-a lăsat pe Ianke al ei sădoarmăca să viseze la tronul care i se cuvine de drept. Nu degeaba l-a însemnat prinţul pe pulpă, a făcut-o bineînţeles cu un scop, gândeşte el. Încăcu noaptea în cap Ecaterina este în picioare. Mai întâi îi curăţat hainele, făcându-la ca noi, apoi din curiozitate cotrobăieşte prin lăzile cu care a venit tânărul de la Constantinopole.

Pe măsurăce le goleşte este din ce în ce mai mirată şi fascinată, fiindcăn-a mai văzut atâtea ştofe frumoase, ţesute cu fir de aur şi mătăsuri cum numai în orient se găsesc, din acelea care se vând rar, când vin negustorii greci şi turci, oferindu-le marilor seniori, pe aur.

Ce minunăţii, Ianke al ei le va purta când se va sui pe tronul tatălui său adevărat, prinţul acela frumos pe care ea l-a iubit, căci altfel nu i s-ar fi dat aşa de uşor. Apoi le aşeazăpe toate frumos pe laviţăşi se duce să-i prepare micul dejun, ca săgăseascăceva de mâncare când s-o scula.

eliminarea ridurilor din zona nazolabiala

Peste puţin timp apare şi Inge, dar prea târziu fiindcă mumă-sa le făcuse pe toate încăde mult. Îmbufnatăse duce săse culce la loc, o să le vadămai târziu. Iancu în schimb a visat soluție anti-îmbătrânire juvacell de frumuseţile pe care lea văzut în oraşul în care circulămii de oameni, care mai de care mai frumos îmbrăcaţi, sau care mai de care în zdrenţe. Cei bogaţi umblăcu sclavi dupăei, au iatagane imense la cingători şi se trântesc cu toţii la pământ când trece în goana cailor marele padişah, sultanul tuturor Ottomanilor, umbra lui Allah pe pământ.

Încăsub influenţa visului se trezeşte când soarele este sus pe cer. Bătrânul său tată, curelarul, făcuse deja câteva perechi de încălţări cu calfele sale.

Iancu îşi pune frumosul halat colorat şi coboarăîn odaia în care se mănâncă. Masa este frumos pregătiră, cu toate bunătăţile pe ea, tot ce-i place lui şi de care a dus dorul cât timp a fost plecat.

Kati, mama, îl întâmpinăcu bucurie, îl îmbrăţişeazăşi-l serveşte; flămând ca un lup tânărul înghite tot ce i se dăşi la urmăsatisfăcut o ia pe mumă-sa de dupăumeri şi merge cu ea în micuţa grădinădin dosul casei ca să-i povesteacăde oraşul minune pe care l-a văzut. Simte nevoia săvorbeascăcu cineva, săpovesteascăce a făcut, săse sfătuiascăce urmeazăsămai facă, ori, cel mai nimerit pentru asta era acuma cea care i-a dat viaţă.

Iancu îşi adunăgândurile şi începe să-i povesteascărar şi apăsat, aşa cum avea el obiceiul săfacăcând a fost mic băieţel şi mama lui îi ceru socoteală şi-l certă. Multe blăstămăţii se aud prin acele meleaguri. Kati îşi revine şi în cele din urmăspune : -´´ Was ist Ianke. Imediat m-a soluție anti-îmbătrânire juvacell în casăşi m-a descusut în toate felurile. Palatul paşei este lângăcel al sultanului, pe malul Bosforului.

Ali ăsta aproape căa scos pielea de pe mine.

  1. Впрочем, объяснить Роберту, почему она решила провести ночь у Эпонины, оказалось куда труднее, чем уговорить одинокого охранника и биота Гарсиа, вдвоем стороживших выход из поселения, выпустить ее из Нового Эдема.
  2. Поинтересовалась Николь, когда они приблизились к ожидавшему мирмикоту.
  3. Interesat de v? Avem oferte cu preturi de la Lei. Esti la pagina
  4. Cea mai bună mască de ochi antirid
  5. В чем .
  6. Încă un pas - Fructe de padure

Astfel se încheie discuţia dintre mamăşi fiu. Kati se duce la treburile ei, iar Iancu să-şi vadătatăl care pentru prima datăa avut ocazia săstea de vorbăcu el. N-a auzit ce au vorbit cei doi mai adineaura, dar ştie ce urmăreşte Ianke.

Informațiiimportante